Select language

Kalite ve Ar-Ge


Kalite

Sümer Plastik Kalite Yönetim Sistemi: 1995’ten bu yana ISO 9001 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Tüm yönetim ve üretim prosesleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) prensipleri doğrultusunda yönetilmektedir. 

 

Sümer Plastik Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 2007’den bu yana ISO 22000 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. 2018 yılından itibaren GFI onaylı FSSC 22000 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

 

FSSC 22000 standardı doğrultusunda tüm üretim proseslerinde, Kritik Kontrol Noktaları (KKN) ve Kontrol Noktaları (KN) belirlenerek izlemesi yapılmaktadır.

 

Ayrıca 2017 yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sertifikalandırılımıştır. 

 

Sümer Plastik Bilgi Güvenliği Politikası EKİM 2016

   

•      Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

 •      Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek.

 •      Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

 •      Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

 •      Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 •      Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak 

 •      Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

 •      Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

•      Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

 

FİRMA ÜST YÖNETİMİ, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. 

 

 2018 yılında Sümer Plastik; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren firmalara verilen ‘`Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü`` (Authorised Economic Operator) adlı belgeye sahip oldu.