Select language

Kalite ve Ar-Ge


Kalite

 

 

Sümer Plastik Kalite Yönetim Sistemi: 1995’ten bu yana ISO 9001 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Tüm yönetim ve üretim prosesleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) prensipleri doğrultusunda yönetilmektedir. 

 

Sümer Plastik Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 2007’den bu yana ISO 22000 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. 2018 yılından itibaren GFI onaylı FSSC 22000 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

 

FSSC 22000 standardı doğrultusunda tüm üretim proseslerinde, Kritik Kontrol Noktaları (KKN) ve Kontrol Noktaları (KN) belirlenerek izlemesi yapılmaktadır.

 

Ayrıca 2017 yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sertifikalandırılımıştır.  

 

2018 yılında Sümer Plastik; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren firmalara verilen ‘`Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü`` (Authorised Economic Operator) adlı belgeye sahip oldu.   

 

 

GIDA AMBALAJI ÜRETİMİ ve KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Tüm çalışanlarımızın ortak çalışması ile oluşturulan Kalite Politikamız, Yönetim Kurulu Başkan Y.     

Sn. Mustafa TACİR Bey’in aşağıdaki cümleleri ile netleştirilmiştir.

Sümer Plastik ISO 9001 FSSC 22000 standardına uygun Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya koymuştur.

 

 • Toplam Kalite Yönetimi sayesinde, kurumumuzun üretim ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutacağımızdan hareketle, iç ve dış müşteri beklentilerine duyarlı, sürekli iyileşmeyi hedefleyen kalite kültürüne sahip bir kuruluş olarak;
 •  Müşterilerimizin, iş güvencemizin tek kaynağı olduğuna inanır
 •  Kalitemizin ve hizmetimizin rakiplerimizden daha süratli ve daha iyi gelişmesini sağlamak için kaynaklarımızı kullanır,
 •  Sadece marjinal iyileştirmeler değil, radikal hamleler hedefler, dünyadaki değişimleri sahiplenir,
 •  Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak onların başarılarına katkıda bulunur,
 •  Topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle, hizmetimiz ve sistemimizin geliştirilmesi için sürekli eğitimin esas olduğuna inanır.
 • Üretimin tüm aşamalarında kalite, hijyen ve çevre ve kurallarına tam olarak uymanın vazgeçilmez bir ilke olduğu savunur,Gıda ambalajı üretmeyle ilgili tüm yasalara uyar,
 • Üretim alanlarında ve depolarda mal kabulden sevkiyata kadarki ön koşul ve HACCP sistem gerekliliklerini yerine getiririz.

 

     

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 

 Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak;

 •      Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerinin belirlemek.

 •      Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

 •      Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

 •      Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 •      Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak 

 •      Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

 •      Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

 •      Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

 

Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz. 

 

 

ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

SÜMER OLARAK BİZ,

  

 •       Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesini
 •    Çalışanların olayları, Tehlikeleri Riskleri ve Fırsatları Amirine Raporlarken uygun ve güvenli iletişim kanalları kullanılarak Misillemeden korunması   sağlanması, 
 •      Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 •      Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve küresel ısınmayı azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimize,
 •      Kalite Çevre ve İsg Politikamızı tüm çalışanlarımıza bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini arttıracağımızı,
 •      Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,
 •      Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştireceğimizi,
 •      Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 •      Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliklerini sağlamayı,
 •      Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları ortadan kaldıracak sistemler geliştirmeyi,
 •     Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 •      Kalite Çevre İsg Sistemlerinin İyileştirmeye açık olarak devamlılığının sağlanmasını,

 

Uygunluk yükümlülüklerine uymayı taahhüt ederiz. 

 

 

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin Kapsamı

 

Baskılı/baskısız mağaza poşetlerinin dizayn ve üretimi, streç film, tek ve çok katlı bariyer filmler, gıda ve endüstriyel ürünler için baskılı ve baskısız çok katlı ambalaj materyalleri üretimi ve başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini kapsar.