Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Sümer Plastik Enerji Politikası

 

Bu politikanın kapsamı SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ’nin faaliyet gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisleri içermektedir. SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ olarak;

 

ü  Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

ü  En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

ü  Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

ü  İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,

ü  Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

ü  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,

ü  Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

ü  Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı

taahhüt ederiz.                                                         

Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Sümer Plastik Enerji Politikası

 

Bu politikanın kapsamı SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ’nin faaliyet gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisleri içermektedir. SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ olarak;

 

ü  Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

ü  En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

ü  Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

ü  İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,

ü  Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

ü  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,

ü  Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

ü  Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı

taahhüt ederiz.                                                         

Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

Sümer Plastik Enerji Politikası

 

Bu politikanın kapsamı SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ’nin faaliyet gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisleri içermektedir. SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde bulunan tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, ilişkide olduğu tüm tarafların bu politikaya katılımını sağlamayı, her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN TİC AŞ olarak;

 

ü  Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performanslarını sürekli geliştirmeyi,

ü  En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı,

ü  Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

ü  İşe giriş eğitimlerinde adaylara enerji politikasının amaç ve hedeflerinin ne olduğu, Enerji Yönetim Sistemi ve enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmesini,

ü  Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı,

ü  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı,

ü  Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

ü  Enerji, ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı

taahhüt ederiz.                                                         

Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.