KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ
 

Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. ("SÜMER PLASTİK") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel bilgileriniz SÜMER PLASTİK tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları), sağlık bilgisi;
a) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
b) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
c) ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) Talep/şikâyetlerin takibi,
d) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), işlem güvenliği bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
h) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
j) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
k) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
l) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
o) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri), sağlık bilgisi;
a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, sağlık bilgisi;
a) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
g) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
h) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, SÜMER PLASTİK tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
(vi)Müşterilerimizin, Potansiyel Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin açık rızalarına dayanarak, görsel ve işitsel kayıtları iş süreçlerinin yürütülebilmesi, uzaktan toplantı ve/veya eğitim yapılabilmesi, iletişimin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
(vii)Üretim sahamıza giriş yapmak isteyen ziyaretçilerimizin açık rızalarına dayanarak, sağlık verileri ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarımıza, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, denetim firmalarına, bankalara ve mali müşavirimize, muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

SÜMER PLASTİK olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi SÜMER PLASTİK’e ait "http://www.sumerplastik.com/" adresinde yer alan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Formu" aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A. Ş.
Adres : Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul
Mail : kvkk@sumerplastik.com  
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ
 

Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. ("SÜMER PLASTİK") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel bilgileriniz SÜMER PLASTİK tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları), sağlık bilgisi;
a) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
b) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
c) ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) Talep/şikâyetlerin takibi,
d) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), işlem güvenliği bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
h) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
j) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
k) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
l) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
o) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri), sağlık bilgisi;
a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, sağlık bilgisi;
a) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
g) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
h) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, SÜMER PLASTİK tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
(vi)Müşterilerimizin, Potansiyel Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin açık rızalarına dayanarak, görsel ve işitsel kayıtları iş süreçlerinin yürütülebilmesi, uzaktan toplantı ve/veya eğitim yapılabilmesi, iletişimin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
(vii)Üretim sahamıza giriş yapmak isteyen ziyaretçilerimizin açık rızalarına dayanarak, sağlık verileri ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarımıza, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, denetim firmalarına, bankalara ve mali müşavirimize, muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

SÜMER PLASTİK olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi SÜMER PLASTİK’e ait "http://www.sumerplastik.com/" adresinde yer alan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Formu" aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A. Ş.
Adres : Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul
Mail : kvkk@sumerplastik.com  
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ
 

Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. ("SÜMER PLASTİK") olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel bilgileriniz SÜMER PLASTİK tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad), fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları), sağlık bilgisi;
a) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
b) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
c) ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz),pazarlama bilgileri (ör. çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) Talep/şikâyetlerin takibi,
d) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
f) İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), işlem güvenliği bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
a) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
c) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
d) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
e) Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
f) Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
g) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
h) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
j) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
k) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
l) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
m) Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
n) Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
o) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri;
a) Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
b) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri), sağlık bilgisi;
a) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
d) Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, sağlık bilgisi;
a) İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
g) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
h) İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, SÜMER PLASTİK tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
(vi)Müşterilerimizin, Potansiyel Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin açık rızalarına dayanarak, görsel ve işitsel kayıtları iş süreçlerinin yürütülebilmesi, uzaktan toplantı ve/veya eğitim yapılabilmesi, iletişimin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.
(vii)Üretim sahamıza giriş yapmak isteyen ziyaretçilerimizin açık rızalarına dayanarak, sağlık verileri ISO/TS 22002-4: 2013 standardının gerekliliklerini yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarımıza, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, denetim firmalarına, bankalara ve mali müşavirimize, muhasebe desteği aldığımız şirketlere aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde şirket ortaklarına, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, OSGB şirketine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

SÜMER PLASTİK olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi SÜMER PLASTİK’e ait "http://www.sumerplastik.com/" adresinde yer alan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Formu" aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A. Ş.
Adres : Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul
Mail : kvkk@sumerplastik.com  
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.