Ziyaretçi Kayıt Defteri Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ KAYIT DEFTERİYLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Ziyaretçi kayıt defterimiz aracılığıyla paylaştığınız adınız, soyadınız, araç plakanız, firma adınız, ziyaret edilen kişi, giriş-çıkış saatleriniz olmak üzere işlenen kişisel verileriniz, hizmet alanımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş.’nin Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@sumerplastik.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Ziyaretçi Kayıt Defteri Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ KAYIT DEFTERİYLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Ziyaretçi kayıt defterimiz aracılığıyla paylaştığınız adınız, soyadınız, araç plakanız, firma adınız, ziyaret edilen kişi, giriş-çıkış saatleriniz olmak üzere işlenen kişisel verileriniz, hizmet alanımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş.’nin Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@sumerplastik.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Ziyaretçi Kayıt Defteri Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ KAYIT DEFTERİYLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Ziyaretçi kayıt defterimiz aracılığıyla paylaştığınız adınız, soyadınız, araç plakanız, firma adınız, ziyaret edilen kişi, giriş-çıkış saatleriniz olmak üzere işlenen kişisel verileriniz, hizmet alanımıza yapılan giriş çıkışların tespiti ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınmaktadır.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sümer Plastik ve Kâğıt Sanayi Tic. A.Ş.’nin Mimar Sinan Mah. Reyhanoğlu Cad. No:91 Sultanbeyli-İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@sumerplastik.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
Sümer Plastik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.